Nové tváre slovenského jazzu 1989

Nové tváre slovenského jazzu 1989

Detaily

Dátum
29. apríl 1989
Web stránka
Organizuje
Slovenská jazzová spoločnosť

O súťaži

Termín a miesto: 28.-29.4.1989, Dom kultúry ROH, Žilina

Usporiadatelia: Slovenská hudobná spoločnosť, Osvetový ústav v Bratislave, Štátny komorný orchester Žilina, Kruh priateľov českej kultúry, Okresné osvetové stredisko Žilina, Dom kultúry ROH Žilina, SÚV SZM

Počet postupujúcich skupín do finále: 11

Porota: Igor Wasserberger – predseda poroty, Antonín Matzner …

 

Ocenenia:

Juraj Kalász z Kvarteta Andreja Kellenbergera – Cena za vynikajúci inštrumentálny výkon

Pavol Bodnár z BB Quintetu za skladbu Radostné popoludnie – Cena za skladbu

Ľubomír Váry z Piešťanského dixielandu – Cena za vynikajúce pedagogické výsledky pri práci so súborom

Daniel Morvay z R.T. Blues – Cena za pozoruhodný inštrumentálny výkon

 

Účastníci súťaže:

BB Quintet (Banská Bystrica) – 1. miesto

Big Band bratislavského Konzervatória – 2. miesto

Madre (Žilina, Juraj Tatár – p.) – 3. miesto BB Band (Banská Bystrica)

Swing Quintet (Banská Bystrica)

Kvarteto Andreja Kellenbergera (Bratislava)

SONG (Bratislava)

Výstredný úbor (Bratislava)

Gitarové duo Harmatha – Smolej (Prešov)

R.T. Blues (Prievidza)

Piešťanský dixieland

 

Účinkujúci v nesúťažnej prehliadke vo večernom vystúpení:

1. deň festivalu – Orchester Československej televízie z Bratislavy, Stop Time Matúša Jakabčica, Duo Křivánková – Dvořák, 2. deň festivalu -Trio Krzysztofa Scieranskieho z Poľska, Big Band DK ROH zo Žiliny, International Jazz Sextet – Linda Sharock (voc., USA), Jeff Gardner (p., USA), Alan Praskin (sax., USA), Jana Koubková (voc., ČSR), Petr Kořínek (dbass., ČSR), Jozef „Dodo“ Šošoka (dr.)

Festival otvorila vernisáž fotografickej výstavy Františka Rousa pod názvom Dobrý deň jazz! Popoludnie druhého dňa 29. 04. 1989 bolo venované pamiatke nedožitých 90. narodenín Duke Ellingtona. Antonín Matzner pripravil pri tejto príležitosti spomienkový program. Po prvý raz v krátkej histórii festivalu prišla Československá televízia z Bratislavy, aby urobila 50 minútový dokumentárny film. Súčasťou podujatia bol seminár s možnosťou konfrontácie názorov na jednotlivé výkony. Festival organizoval 1. jazzový reprezentačný ples, na ktorom hrali Jazz Q Schulhausera, Big Band DK ROH a Komárňanský dixieland.